برنامه امتحانات میان ترم دروس عمومی کلیه رشته ها نیمسال دوم 96-95
بسمه تعالی
برنامه امتحانات میان ترم دروس عمومی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 زبان خارجه(عمومی) کلیه رشته ها آقای کرمی 1396/02/18 8:30 درسهای 1 الی 5  
2 زبان خارجه(عمومی) کلیه رشته ها آقای کرمی 1396/02/27 13:30 درسهای 1 الی 5  
3 تفسیر موضوعی قرآن کریم (گروه 1)هفته های زوج آقای توکل فر 1396/02/03 13:30 نصف کتاب درسی  
4 تفسیر موضوعی قرآن کریم  (گروه 2)هفته های زوج آقای توکل فر 1396/02/04 8:30 نصف کتاب درسی  
5 تفسیر موضوعی قرآن کریم  (گروه 3)هفته های زوج آقای توکل فر 1396/02/04 10:30 نصف کتاب درسی  
6 دانش خانواده و جمعیت  (گروه 1)هفته های فرد آقای توکل فر 1396/02/10 10:30 نصف کتاب درسی  
7 دانش خانواده و جمعیت  (گروه 2)هفته های زوج آقای توکل فر 1396/02/17 8:30 نصف کتاب درسی  
8 دانش خانواده و جمعیت  (گروه 3)هفته های زوج آقای توکل فر 1396/02/17 10:30 نصف کتاب درسی  
9 انقلاب اسلامی ایران  (گروه 1)هفته های فرد آقای توکل فر 1396/01/27 8:30 نصف کتاب درسی  
10 انقلاب اسلامی ایران  (گروه 2)هفته های فرد آقای توکل فر 1396/01/27 13:30 نصف کتاب درسی  
11 انقلاب اسلامی ایران  (گروه 3)هفته های زوج آقای توکل فر 1396/02/04 13:30 نصف کتاب درسی  
12 اندیشه اسلامی 2 کلیه رشته ها آقای منصوری 1396/02/12 ساعت کلاسی    
13 آئین زندگی کلیه رشته ها آقای منصوری 1396/02/12 ساعت کلاسی    
14 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران کلیه رشته ها آقای منصوری 1396/02/12 ساعت کلاسی    
15 اندیشه اسلامی1 کلیه رشته ها منصفی 1396/02/03 13:30 تا اول بخش 5 بصورت تستی  
16 آشنایی با دفاع مقدس کلیه رشته ها آقای منعمی  1396/02/17 15:20 تا پایان فصل 5  
17 آخرین فرصت جهت شرکت در آزمونهای میان ترم دروس عمومی استاد توکل فر    
18 آزمون مجدد انقلاب اسلامی ایران کلیه رشته ها آقای توکل فر 1396/02/24 10:30    
19 آزمون مجدد تفسیر موضوعی قرآن  کلیه رشته ها آقای توکل فر 1396/02/24 10:30    
20 آزمون مجدد دانش خانواده و جمعیت کلیه رشته ها آقای توکل فر 1396/02/24 10:30    
21              
22              
23              
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما