برنامه امتحانات میان ترم دروس عمومی کلیه رشته ها نیمسال اول 97-96
بسمه تعالی
برنامه امتحانات میان ترم دروس عمومی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 زبان خارجه عمومی کلیه رشته ها آقای کرمی 1396/08/29 8:30 درس(1-5)
2 زبان خارجه عمومی کلیه رشته ها آقای کرمی 1396/09/07 10:00 درس(1-5)
3 زبان خارجه عمومی کلیه رشته ها آقای کرمی 1396/09/12 10:00 درس(1-5)
4 دانش خانواده و جمعیت گروه اول هفته های فرد آقای توکل فر 1396/09/11 08:00 نصف کتاب درسی  
5 دانش خانواده و جمعیت گروه دوم هفته های فرد آقای توکل فر 1396/09/11 10:00 نصف کتاب درسی  
6 دانش خانواده و جمعیت گروه سوم هفته های فرد آقای توکل فر 1396/09/14 08:00 نصف کتاب درسی  
7 انقلاب اسلامی ایران گروه اول هفته های فرد آقای توکل فر 1396/09/14 08:00 تا ابتدای فصل ششم  
8 انقلاب اسلامی ایران گروه دوم هفته های زوج آقای توکل فر 1396/09/18 10:00 تا ابتدای فصل ششم  
9 انقلاب اسلامی ایران گروه سوم هفته های زوج آقای توکل فر 1396/09/19 08:00 تا ابتدای فصل ششم  
10 تفسیر موضوعی قرآن کریم گروه اول هفته های فرد آقای توکل فر 1396/09/13 10:00 نصف کتاب درسی  
11 تفسیر موضوعی قرآن کریم گروه دوم هفته های زوج آقای توکل فر 1396/09/18 08:00 نصف کتاب درسی  
12 تفسیر موضوعی قرآن کریم گروه سوم هفته های زوج آقای توکل فر 1396/09/19 10:00 نصف کتاب درسی  
13 اندیشه اسلامی 1 و 2   آقای منصوری 1396/09/14 ساعت کلاسی اندیشه 1: 5 فصل اول - اندیشه 2: 4 فصل اول  
14 اندیشه اسلامی 1 و 2   آقای منصوری 1396/09/21 ساعت کلاسی اندیشه 1: 5 فصل اول - اندیشه 2: 4 فصل اول  
15              
16              
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما