برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم پایه و مهندسی نیمسال اول 97-96
بسمه تعالی
برنامه امتحانات میان ترم دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان رشته های مهندسی و علوم پایه 
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 سیستم های اطلاعات مدیریت مهندسی صنایع خانم کتابچی 1396/09/12 08:00 فصل های 1 و 2 و 4 کتاب  
2 اصول حسابداری و هزینه یابی مهندسی صنایع خانم طباطبائیان 1396/08/27 ساعت کلاسی 5 فصل اول کتاب بصورت تشریحی
3 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع مهندسی صنایع خانم عزتی 1396/09/06 10:00    
4 تحلیل سیستم ها مهندسی صنایع آقای یاوری 1396/09/12 ساعت کلاسی تا ابتدای فصل نهم  
5 علم مواد مهندسی صنایع آقای سیفی 1396/09/19 ساعت کلاسی تا آخر فصل پنجم  
6 آمار مهندسی مهندسی صنایع آقای سخایی 1396/09/21 08:00 سه فصل اول منبع درسی  
7 تئوری احتمالات و کاربرد آن مهندسی صنایع آقای سخایی 1396/09/27 08:00 پنج فصل اول کتاب  
8 کنترل کیفیت آماری مهندسی صنایع آقای سخایی 1396/09/27 ساعت کلاسی تا ابتدای بازرسی نمونه ای  
9 اصول بازاریابی مهندسی صنایع آقای عظیمی 1396/09/21 ساعت کلاسی تا ابتدای فصل 8  
10 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مهندسی صنایع خانم خوب بخت 1396/09/21 14:30 فصل های 1و2و3و17و18  
11 برنامه ریزی تولید مهندسی صنایع خانم خوب بخت 1396/09/21 14:30 فصل های 3و4و7و8و9  
12 ریاضی عمومی 2 مهندسی کامپیوتر - IT آقای زارع 1396/09/17 ساعت کلاسی سه فصل اول منبع درسی  
13 فیزیک عمومی 2 مهندسی کامپیوتر - IT- صنایع آقای زارع 1396/09/04 ساعت کلاسی چهار فصل اول کتاب درسی  
14 ریاضی عمومی 1 مهندسی کامپیوتر - IT آقای زارع 1396/09/19 ساعت کلاسی تا مبحث انتگرال  
15 فیزیک عمومی 1 مهندسی صنایع آقای زارع 1396/09/19 ساعت کلاسی شش فصل اول کتاب  
16 زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/08/29 13:00    
17 سیستم های عامل مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/09/13 10:00    
18 پایگاه داده ها مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/09/19 10:00    
19 سیگنالها و سیستم ها مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/09/26 10:00    
20 ویروس شناسی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/11 11:30 کلاس 101  
21 فیزیولوژی گیاهی 1  زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/11 11:30 کلاس 101  
22 ریخت زایی و اندام زایی درگیاهان زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/11 11:30 کلاس 101  
23 زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/12 11:30 کلاس 101  
24 مبانی بیوشیمی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/12 11:30 کلاس 101  
25 کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/12 11:30 کلاس 101  
26 ژنتیک زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/13 11:30 کلاس 101  
27 تکامل زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/13 11:30 کلاس 101  
28 اکولوژی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/13 11:30 کلاس 101  
29 متون زیست شناسی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/13 11:30 کلاس 101  
30 زیست شناسی پرتوی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/14 11:30 کلاس 101  
31 رشد و نمو گیاهی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/09/14 11:30 کلاس 101  
32 ریاضی 1 زیست شناسی آقای گل محمدی 1396/09/19 ساعت کلاسی    
33 ریاضی 2 زیست شناسی آقای زارع 1396/09/20 ساعت کلاسی سه فصل اول منبع درسی  
34 آمار زیستی زیست شناسی آقای سخایی 1396/09/22 15:00 سه فصل اول منبع درسی  
35 طیف سنجی مولکولی  شیمی خانم شهبازی 1396/09/29 14:30 تا پایان طیف سنجی چرخشی  
36 شیمی فیزیک 2 شیمی خانم شهبازی 1396/09/18 14:30 ترمودینامیک  
37 شیمی فیزیک 1 شیمی خانم شهبازی 1396/09/29 08:30 ابتدای مبحث گرما  
38 آز مایشگاه شیمی فیزیک 2 شیمی خانم شهبازی 1396/10/06 14:00    
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما