برنامه امتحانات میان ترم کلیه رشته های علوم پایه و مهندسی نیمسال دوم 96-95
بسمه تعالی
برنامه امتحانات میان ترم دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان رشته های مهندسی و علوم پایه 
ردیف نام درس رشته نام استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری منبع مورد مطالعه توضیحات
1 جبرخطی مهندسی صنایع آقای گل محمدی 1396/02/13 ساعت کلاسی فصل های اول و دوم کتاب  
2 ریاضی عمومی 2 مهندسی صنایع آقای گل محمدی 1396/02/27 ساعت کلاسی فصل های 2 و 3 و 4 کتاب  
3 ریاضی عمومی 1 مهندسی صنایع آقای سخایی 1396/02/04 ساعت کلاسی فصل های 2 و3 و5   
4 معادلات دیفرانسیل مهندسی صنایع آقای گل محمدی 1396/02/20 8:30    
5 اقتصاد عمومی 2 مهندسی صنایع آقای غفاری 1396/01/29 ساعت کلاسی    
6 مدیریت مالی مهندسی صنایع خانم طباطبائیان 1396/02/19 8:30 فصل های 2و3و4 کتاب استاد طباطبائیان  
7 تحلیل سیستم ها مهندسی صنایع آقای یاوری 1396/01/26 ساعت کلاسی کتاب اول  
8 محاسبات عددی مهندسی صنایع آقای گل محمدی 1396/02/18 ساعت کلاسی فصل اول و دوم  
9 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع مهندسی صنایع خانم عزتی 1396/02/10 10:00    
10 برنامه سازی رایانه مهندسی صنایع خانم عزتی 1396/02/16 10:00    
11 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد مهندسی صنایع آقای نساجی کامرانی 1396/02/09 13:30    
12 اصول مدیریت و تئوری سازمان مهندسی صنایع آقای نساجی کامرانی 1396/02/10 14:40    
13 مهندسی عوامل انسانی مهندسی صنایع آقای یاوری 1396/02/02 13:30 تا پایان فصل هشتم  
14 اصول بازاریابی مهندسی صنایع آقای نساجی کامرانی 1396/02/10 8:30    
15 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مهندسی صنایع خانم خوب بخت 1396/02/06 14:30    
16 ارزیابی طرح های صنعتی مهندسی صنایع خانم خوب بخت 1396/02/06 14:30    
17 اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی مهندسی کشاورزی آقای شایسته 1396/02/18 13:30 تا ابتدای فصل سوم  
18 تعاونی روستایی مهندسی کشاورزی آقای شایسته 1396/02/18 13:30 تا ابتدای فصل پنجم  
19 مدیریت مزرعه مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/25 8:30    
20 طرح آزمایشهای کشاورزی مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/18 10:20    
21 دیمکاری مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/18 10:20    
22 روش تحقیق در کشاورزی مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/04 8:30    
23 زراعت غلات مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/04 13:30    
24 کنترل و گواهی بذر مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/25 8:30    
25 اصول مدیریت و آموزش ترویج مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/25 13:30    
26 اصول برنامه ریزی ترویجی مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/25 10:20    
27 مبانی محیط زیست مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/25 10:20    
28 زبان تخصصی مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/25 10:20    
29 اصول بیمه کشاورزی مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/25 13:30    
30 معادلات دیفرانسیل مهندسی کشاورزی آقای گل محمدی 1396/02/20 8:30    
31 ریاضیات 2 مهندسی کشاورزی آقای گل محمدی 1396/02/26 13:30 فصل 4 و 5 کتاب  
32 ریاضی عمومی 1 مهندسی کشاورزی آقای گل محمدی 1396/02/20 8:30 فصل های 5 و 6 کتاب درسی  
33 اقتصاد تولید کشاورزی مهندسی کشاورزی آقای شایسته 1396/02/18 13:30 تا ابتدای فصل 4  
34 مبانی برنامه ریزی آموزشی مهندسی کشاورزی خانم امینی 1396/02/24 ساعت کلاسی تا صفحه 75 کتاب  
35 بازاریابی محصولات کشاورزی مهندسی کشاورزی خانم محتشمی 1396/02/25 13:30    
36 هیدرولیک انهار مهندسی کشاورزی آقای قادری 1396/02/25 12 الی 13 نصف کتاب درسی  
37 طراحی سازه های آبی مهندسی کشاورزی آقای قادری 1396/02/25 12 الی 13 نصف کتاب درسی  
38 هیدرولوژی آبهای سطحی مهندسی کشاورزی آقای قادری 1396/02/25 12 الی 13 نصف کتاب درسی  
39 مکانیک خاک مهندسی کشاورزی آقای قادری 1396/02/25 12 الی 13 نصف کتاب درسی  
40 فیزیک خاک مهندسی کشاورزی آقای قادری 1396/02/25 12 الی 13 نصف کتاب درسی  
41 طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار مهندسی کشاورزی آقای قادری 1396/02/25 12 الی 13 نصف کتاب درسی  
42 هیدرولوژی مهندسی مهندسی کشاورزی آقای قادری 1396/02/25 12 الی 13 نصف کتاب درسی  
43 طراحی سامانه های زهکشی مهندسی کشاورزی آقای قادری 1396/02/25 12 الی 13 نصف کتاب درسی  
44 زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر - IT آقای کرمی 1396/02/26 ساعت 15:20 درس های 1 الی 6  
45 معادلات دیفرانسیل مهندسی کامپیوتر - IT آقای گل محمدی 1396/02/20 8:30    
46 آمار و احتمالات مهندسی مهندسی کامپیوتر - IT آقای گل محمدی 1396/01/30 ساعت کلاسی سه فصل اول کتاب  
47 معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/10 10:00    
48 طراحی الگوریتم ها مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/16 10:00    
49 برنامه سازی پیشرفته مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/16 10:00    
50 اصول و طراحی کامپایلر مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/24 10:00    
51 هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/24 10:00    
52 مهندسی نرم افزار 1  مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/24 10:00    
53 مهندسی نرم افزار 2  مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/24 10:00    
54 نظریه زبانها و ماشین ها  مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/24 10:00    
55 اصول و طراحی پایگاه داده ها مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/25 15:00    
56 تحلیل و طراحی سیستم ها مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/25 15:00    
57 ذخیره و بازیابی اطلاعات مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/25 15:00    
58 گرافیک کامپیوتری  مهندسی کامپیوتر - IT خانم عزتی 1396/02/24 10:00    
59 ساختمان داده ها مهندسی کامپیوتر - IT آقای یوسفی 1396/02/26 15:00 تا ابتدای لیست پیوندها  
60 ریاضی مهندسی مهندسی کامپیوتر - IT آقای گل محمدی 1396/02/26 13:30 فصل 1 و 2 کتاب  
61 ریاضی عمومی 1 مهندسی کامپیوتر - IT آقای سخایی 1396/02/04 ساعت کلاسی فصل های 2 و 3 و 5   
62 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی مهندسی کامپیوتر خانم عزتی 1396/02/25 15:00    
63 مدیریت استراتژیک فنآوری اطلاعات مهندسی IT آقای شاهپری 1396/02/12 13:30 تا صفحه 140 کتاب  
64 تجارت الکترونیکی مهندسی IT آقای شاهپری 1396/02/19 13:30 تا صفحه 142 کتاب  
65 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی مهندسی کامپیوتر - IT آقای شاهپری 1396/02/19 13:30 تا صفحه 90 کتاب  
66 شبکه های کامپیوتری 2  مهندسی IT خانم عزتی 1396/02/24 10:00    
67 شیمی محیط زیست شیمی محض - زیست شناسی خانم مهدوی 1396/02/10 ساعت کلاسی 100 صفحه اول کتاب  
68 ریاضی عمومی 2 شیمی محض آقای گل محمدی 1396/02/26 13:30 فصل 4 و 5 کتاب  
69 شیمی معدنی 2  شیمی محض خانم مرتضایی 1396/02/06 8:30    
70 آزمایشگاه شیمی معدنی 2 شیمی محض خانم مرتضایی 1396/02/06 13:00    
71 شیمی عمومی 1  شیمی محض خانم شهبازی 1396/02/02 10:30 فصل های 1 و 2 و 3  
72 مبانی شیمی کوانتومی  شیمی محض خانم مرتضایی 1396/02/20 13:00    
73 شیمی آلی 2 شیمی محض خانم قایدی 1396/02/12 9:00 سه فصل اول کتاب  
74 شیمی آلی 3 شیمی محض خانم قایدی 1396/02/13 9:00 سه فصل اول کتاب  
75 شیمی فیزیک 1 شیمی محض خانم شهبازی 1396/02/16 14:00    
76 شیمی عمومی 2 شیمی محض خانم شهبازی 1396/02/16 14:00    
77 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 شیمی محض خانم شهبازی 1396/02/09 10:30    
78 تاریخ علم شیمی شیمی محض آقای شریعت 1396/02/16 10:00    
79 طیف سنجی مولکولی شیمی محض خانم قایدی 1396/02/12 9:00 سه فصل اول کتاب  
80 ریاضی 2  زیست شناسی آقای گل محمدی 1396/02/20 8:30    
81 شیمی آلی زیست شناسی خانم قایدی 1396/02/12 9:00 سه فصل اول کتاب  
82 سیستماتیک گیاهی 2 زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/09 12:00    
83 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/09 12:00    
84 زیست شناسی پرتوی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/10 12:00    
85 بیوفیزیک زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/10 12:00    
86 تکامل زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/11 12:00    
87 رشد و نمو گیاهی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/11 12:00    
88 کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/12 12:00    
89 فیزیولوژی گیاهی 2 زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/12 12:00    
90 متون زیست شناسی عمومی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/13 12:00    
91 متون زیست شناسی گیاهی زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/13 12:00    
92 تالوفیت ها زیست شناسی آقای کاویانی 1396/02/13 12:00    
93 میکروبیولوژی محیطی زیست شناسی خانم زینلی 1396/02/25 13:00 تا صفحه 205 کتاب  
94 فیزیولوژی جانوری 3 زیست شناسی خانم زینلی 1396/02/20 ساعت کلاسی تا آخر فصل 6 بصورت تستی تشریحی  
95 فیزیولوژی جانوری 2 زیست شناسی خانم زینلی 1396/02/25 13:00 تا آخر صفحه 115 بصورت تستی تشریحی  
96 آزمایشگاه فیزیولوژی 3 زیست شناسی خانم زینلی 1396/02/19 ساعت کلاسی    
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما